WebAudit Nederland

WebAudit Nederland in de pers

'Soms ziet een website eruit alsof hij door achttienjarigen in elkaar is geklikt' (Quote, februari 2000)

In het februarinummer van het zakentijdschrift Quote wordt Jeroen Kuijpers, de oprichter van WebAudit, geïnterviewd. In het artikel laat hij zich kritisch uit over de kwaliteit van de gemiddelde Nederlandse website, die nog maar al te vaak te lijden heeft van verouderde informatie, niet werkende links of onlogische navigatie. Verder is de website vaak niet te vinden door internet zoekmachines en wordt e-mail traag of soms zelf helemaal niet beantwoord.

Second Opinion

Quote magazine cover februari 2000'Kijk nou, dit is toch waardeloos,' zegt Jeroen Kuijpers. Met zijn vinger priemt hij richting een aantal printjes van websites. 'Dit is nota bene de site van Berenschot Informatica. Kijk, de laatste update was in februari 1997. En hier... een link naar Digicash, dat bestaat al anderhalf jaar niet meer. Ze hebben nu net een nieuwe site, maar zulke fouten hebben tijdenlang op hun pagina's gestaan.' De 38-jarige ingenieur kan zich er behoorlijk over opwinden. 'De kwaliteit van Nederlandse websites valt vaak zwaar tegen. Het is een onderontwikkelde wild-westmarkt.' Bedrijven zonder webkennis zijn volgens Kuijpers aan hun lot overgeleverd. 'Veel sitebouwers zijn internetcowboys, ze rekenen hoge uurtarieven, verlenen traag service en blijven vaag over wat ze precies doen. Een opzetje voor een website kost vaak al veertigduizend gulden, het bouwen ervan een ton en vervolgens krijg je te maken met onderhoudscontracten die kunnen oplopen tot tienduizend gulden per maand.'

Kuijpers staakt zijn klaagzang. 'Ik kreeg het idee om websitescans aan te gaan bieden, als second opinion. Simpel gezegd: sites doorlichten en vervolgens adviseren waar het beter kan, of desnoods samen met de klant de hele site opnieuw opbouwen.' Het idee ontstond toen zijn vorige werkgever voor een ton een website had laten ontwikkelen. Toen de site klaar was, bleek dat er helemaal geen onderhoud meer aan gepleegd werd. 'Voor elke pietepeuterige wijziging moest met de ontwikkelaar worden gebeld. En afgerekend natuurlijk', schampert Kuijpers. 'Dat kost zo honderden guldens per uur en dan ziet het er vaak uit of het door achttienjarigen in elkaar is geklikt.'

Kuijpers zegt met zijn scan naar alle aspecten van een website te kijken. 'Eerst naar het technisch niveau. Zijn er geen browserproblemen of foutmeldingen en kloppen alle links?' Dan volgt wat hij 'het ergonomisch gedeelte' noemt. 'Is de structuur logisch gepresenteerd en kan de gebruiker zijn weg makkelijk volgen? En zijn er bijvoorbeeld niet teveel plaatjes, filmpjes en geluiden die tot lange wachttijden leiden?' Ook vraagt hij vaak per e-mail informatie op. 'Als test', legt hij uit. 'Het duurt vaak weken voor je antwoord krijgt.'

Kuijpers doet alleen korte projecten. 'Voor je het weet ben je de huisgoeroe. Daar waak ik voor. Ik ben het liefst binnen drie weken weer weg, dan moeten ze het zelf kunnen.' Hij vindt dat klanten iemand in dienst moeten nemen of intern moeten opleiden die de site beheert. 'Dat is veel goedkoper. Het is verbazend hoe daar soms op gereageerd wordt. Een reclame van twintigduizend gulden in een tijdschrift vinden ze niet duur, maar een paar duizend gulden voor hun website is ineens te veel. Als je een website hebt' - open deur - 'moet je er aandacht aan besteden. Want wat heb je aan een visitekaartje als het er verfomfaaid uitziet?' (ED)

Wie checkt mijn website?

Quote magazine cover april 2000'Hoog tijd voor wat webpolitie' (Quote, april 2000)

De website is er, maar werkt niet naar behoren. Of is ouderwets. Klachten stromen binnen en u bent overgeleverd aan de almacht van de grote sitebouwers. Na iedere minuscule wijziging volgt een gepeperde rekening. Hoog tijd voor wat webpolitie. ED

www.webaudit.nl, 0297-361.202 Heeft websitescans voor bedrijven die al een site hebben laten ontwikkelen, maar het gevoel hebben dat de mogelijkheden van internet niet optimaal gebruikt worden. Ook websites van de concurrentie kunnen worden geanalyseerd, zowel technisch als strategisch. Mooi is de 'mystery guest' audit, waarbij Webaudit een onverhoedse 'overval' pleegt op de website van de opdrachtgever.